Φωτοερμηνεία-Πραγματογνωμοσύνη

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών (Πραγματογνωμοσύνη) για :

  • Αρχείο Κρατικών Αεροφωτογραφιών (ΓΥΣ-ΟΚΧΕ-Υπ.Γεωργίας)
  • Αρχείο Δορυφορικών εικόνων και Ιστορικών Χαρτών
  • Τοπογραφικά Διαγράμματα, Συμβόλαια και Τίτλους Ιδιοκτησίας
  • Επίγειες φωτογραφίες και video, νέες Αεροφωτογραφήσεις
  • Ειδική έρευνα αρχειακού υλικού όπως αρχεία νέων Κτήσεων του Ελληνικού Κράτους

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ορίων ,  διερεύνησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καταπατήσεις ή διαχρονικές αλλαγές στα όρια οικοπέδων και αγροτεμαχίων, οι Αεροφωτογραφίες σε συνδυασμό με Δορυφορικές Εικόνες και Τοπογραφικά Υπόβαθρα ή Ιστορικούς Χάρτες, μπορούν να αποδείξουν σε κάθε αρχή και ιδιοκτήτη τον τρόπο, την έκταση αλλά κυρίως την χρονολογία της καταπάτησης.aerophotos

Σε συνεργασία με ιδιώτες μηχανικούς, δικηγόρους και ερευνητές παρέχουμε την απαραίτητη Τεχνική Έκθεση Φωτοερμηνείας για Δικαστική ή Πολεοδομική Χρήση Αναγνώρισης Ακινήτου ή Οδού.