Αεροφωτογραφίες Κρατικού Αρχείου

Ο Ελλαδικός χώρος αεροφωτογραφήθηκε ομοιογενώς και πλήρως (πανελλαδικά) τις χρονολογίες 1945, 1960, 1983, 1992, 1996, 2007. Επιμέρους κρατικές αεροφωτογραφήσεις διατίθονται κατά τόπους και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα. Περιληπτικά, οι πρώτες αεροφωτογραφήσεις έγιναν το 1910 ενώ στα αστικά κέντρα διατίθενται αεροφωτογραφίες από το 1937. Για προ του 1910 διαθέτουμε ιστορικολύς χάρτες και διαγράμματα από εγγειοβελτιωτικά λέργα και αρχεία άλλων κρατών που είχαν τη Διοίκηση των νεώτερων κτήσεων του Ελληνικού Κράτους.

Μπορούμε να ερευνήσουμε, αξιολογήσουμε και να σας διαθέσουμε το κατάλληλο αεροφωτογραφικό υλικό από τα Ελληνικά  Κρατικά Αρχεία , ή από αρχεία που φυλάσσονται σε άλλα Κράτη που διαχρονικά είχαν τη Διοίκηση Ελλαδικών εκτάσεων καθώς και από Πανελλαδικές Μελέτες ή Αεροφωτογραφίσεις που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους.

images

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.