Αρχείο Ιστορικών Χαρτών και Διαγραμμάτων

Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία σε εύρεση ιστορικών τοπογραφικών στοιχείων :

  • εύρεση Ιστορικών Χαρτών και γκραβούρων για ερμηνεία του Παλαιού Αιγιαλού
  • εύρεση παλαιών Τοπογραφικών Διαγραμμάτων σε Βιβλιοθήκες Αρχαιολογικών Σχολών  για τον εντοπισμό αγροκτημάτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων
  • εντοπισμό σημείων κατάλληλων ανασκαφών απο παλαιότερες περιγραφές
  • εντοπισμό τοπονυμίων από παλαιούς ιστορικούς χάρτες

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί ένα εκτενές δίκτυο συνεργατών με Ιστορικούς, Αρχαιολόγους, Γεωγράφους και Τοπογράφους Μηχανικούς που  μπορεί να αξιολογήσει και να πιθανολογήσει την εύρεση και την καταληλότητα του αρχειακού υλικού. Γενικά στα Βαλκάνια υπάρχουν επαρκείς αποτυπώσεις από τα μέσα του 19ου αιώνα. Διαθέτουμε επίσης την πρώτη πλήρη αποτύπωση του Νομού Αττικής κλίμακας 1:12.500 που έγινε το 1881.

Τέλος, διαθέτουμε ειδικά μηχανήματα γεω-ανίχνευσης (γεωραντάρ) μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη υπόγειων ευρημάτων και ανάλογα να γίνει ανασκαφή ή χαρακτηρισμός και αποδέσμευση κάποιου χώρου.

ΕρευναΑσπροπυργος_Ο Ι. Τραυλός ατενίζει τη λίμνη Κουμουνδούρου από το λόφο της Ηχούς. J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Attika, 1988, σ. 188.ΕρευναΑσπροπυργος_Η λίμνη Κουμουνδούρου από το λόφο της Ηχούς (2008). Από συλλογή φωτογραφιών του συλλόγου Διαρκής Kίνηση Χαϊδαρίου.