Δασικά-Αυθαίρετα

Για Αίτηση Πράξη Χαρακτηρισμού στη Διεύθυνση Δασών είτε στην αρμόδια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Διαφορών κατατείθεται η απαραίτητη Φωτοερμηνεία από πλευράς του ιδιώτη βάση των αεροφωτογραφιών 1945 και αεροφωτογραφιών 1960.

Για την Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, ο νόμος Ν. 4178/13 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4014/11 νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας. Απαγορεύεται συνεπώς κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης.

Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, οι κρίσιμες ημερομηνίες είναι οι αεροφωτογραφίες 1955 (όπου δεν ίσχυε ο ΓΟΚ), το 1972 και το 1983.

Καταληφθεν Τμήμα