Αεροφωτογραφίες Ιδιωτικού Αρχείου

Μπορούμε να σας διαθέσουμε το κατάλληλο αεροφωτογραφικό υλικό από μελέτες που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν σε ιδιωτικά ή πανελλαδικά έργα αεροφωτογράφισης. Οι ιδιωτικές μελέτες αεροφωτογράφισης που έχουν εκετελεστεί περιλάμβαναν ευρύτερες εκτάσεις όπως Αναδασμούς Γαιών και Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Οδικά και Σιδηροδρομικά Έργα, την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης σε οικισμούς προ του 1983, καθώς και αναπτυξιακά έργα όπως Γενικά Πολεοδομικά και Χωροταξικά Σχέδια.

Επιπλέον, μπορούμε να καλύψουμε με χαμηλό κόστος με σύγχρονες αεροφωτογραφίες την έκταση που θα μας υποδείξετε κατά παραγγελία.P1000339_a